Kedy by som reklamoval ?

     Reklamoval by som ak mám ozaj pocit , že môj výrobok má vadu , ktorá bráni , alebo bude brániť riadnemu užívaniu .

       Ak mi vadí nejaká nepodstatná malichernosť , tak by som si nekomplikoval život a miesto návštevy reklamačného oddelenia by som sa išiel radšej prejsť na slniečko a nabrať energiu  . Ak má nábytok vážne vady ( praskanie a trhanie v švíkoch , prepad matraca a čalúnenia , strácanie pevnosti sedačky , rozpad konštrukčných častí , sadám si na drevo ….) to už je vážny dôvod na reklamáciu . 

        Na znalca sa obraciam len v prípade , ak som presvedčený že mi je ukrivdené a predajca nechce uznať vadu svojho tovaru . 

        V prípade že vymýšľam a hľadám dôvod ako sa zbaviť kúpeného nábytku pretože sa mi už z nejakého dôvodu zunoval, tak od toho by som radšej upustil . 

        Ak som nábytok nepoužíval na každotýždennú párty s priateľmi a používal som ho primerane na to na čo je určený , a predsa sa mi rozpadá , tak to je dôvod na reklamáciu . Ak sa ma predajca snaží presvedčiť že je to spôsobené v dôsledku  prirodzeného stárnutia alebo opotrebenia materiálu , alebo že som si to spôsobil sám , tak vtedy by som sa začal brániť . Je dobré , odložiť si všetky informácie , letáky a prospekty o kupovanom nábytku .

          V prípade vady poťahovej látky je vhodnejšie obrátiť sa na znalca z oblasti textílií .

          V prípade problémov s kvalitou použitej kože na sedacej súprave , je vhodnejšie obrátiť sa na znalca koží .

        V prípade že ste presvedčení o tom , že je vaša reklamácia oprávnená a predávajúci vám ju zamietne pretože si myslí že aj tak nebudete pokračovať v domáhaní sa svojho práva  súdnou cestou , že sa vám to neoplatí , tak pripájam výňatok zo súdneho rozhodnutia , v ktorom súd nielenže uznáva reklamáciu na základe znaleckého posudku ale ešte aj dáva povinnosť predajcovi preplatiť náklady spojené zo znaleckým posudkom.

 
Znalecký posudok reklamácia nábytku
Častokrát sa stáva , že predajca nechce za žiadnu cenu uznať oprávnenú reklamáciu ,ktorá by sa dala s malými nákladmi odstrániť a výrobok dať do stavu , v akom by mal slúžiť ku spokojnosť zákazníka . Ale taktiež na strane  zákazníkov sa kde tu objaví niekto , kto sa snaží  zneužiť  zákon o Ochrane spotrebiteľa.  Z toho vyplýva , že sa často stáva , že sa niekde ocitá často v problémoch slušný zákazník , a niekde inde zase slušný predajca . Je otázka , či naše myslenie sa niekedy dostaneme do stavu , kedy sa takéto sporné situácie prestanú úplne vyskytovať.