Aj pri správnom užívaní kúpeného tovaru môže dôjsť ku rôznym závadám

Znalec v oblasti nábytku a bytových doplnkov

Menovaný za znalca v roku 2010

znalec.mihok@atlas.sk

Výber

z dotazov zákazíkov

I.

Na tomto obrázku vidno poškodený klzák na posteli .Podľa zákazníka došlo ku poškodeniu počas bežnej prevádzky

II.

Na tomto obrázku zákazník bol presvedčený že kúpil nekvalitnú krivú komodu, pričom si neuvedomil že komodu postavil na krivú podlhu v dôsledku čoho došlo k nesúmernosti jednotlivých dielov

Pár slov

       Vitajte na stránke Znalec nábytku Mihok.     

       Počas 10 ročného pôsobenia ako znalec som sa stretol s rôznymi prípadmi nespokojnosti zákazníkov so zakúpeným tovarom. Nie každú reklamáciu alebo žiadosť o pomoc s reklamáciou dokážem posúdiť.

      Veľa problémov si zákazníci spôsobia vlastne sami a to tým, že si kúpia výrobok ktorý pri nejakom  menej intenzívnejšom používaní môže spoľahlivo slúžiť aj niekoľko rokov ale pri častejšom vystavení námahe výrobok je odsúdený na zánik už počas záručnej doby.Na obrázku na pravo  sú skôr dizajnové stoličky ktoré v žiadnom prípade nemôže vydržať zaťaženie v intenzívnejšej prevádzke, pretože nie sú na to vôbec pripravené.

      Preto aby sme predišli zbytočným starostiam s prípadnými reklamáciami je dobré uvedomiť si na aký účel chceme kúpiť daný výrobok a spýtať sa personálu v predajni, či mi na daný účel ten ktorý výrobok bude spoľahlivo slúžiť. Tu nemôžeme klamať sami seba a dúfať že daný výrobok je nezničiteľný.

             ,, Rozsah zodpovednosti predávajúceho za fyzickú kvalitu sa historicky vyvíjal. V rímskom práve za skryté vady a nedostatky predávajúci nezodpovedal , nezodpovedal ani za zjavné nedostatky , pretože kupujúci si mal kupovanú vec prezrieť , mal kupovať s  otvorenými očami  .´´ Citát : Rebro K.,Blaho P.:Rímske právo ,ISBN : 978-80-8078-352-5
Rímske právo-Rímske právne normy od roku 753 pred n.l.- do roku 565 nášho letopočtu .
V období 5 a 6 storočia nášho letopočtu boli v Rímskej ríši nepoctiví obchodníci a remeselníci vykázaní z mesta .
Súčasnosť :
        V súčasťnosti chráni spotrebiteľa Zákon o ochrane spotrebiteľa
        Častokrát by sme mali oveľa menej problémov , keby sme sa pri nákupe riadili princípmi rímskeho práva , a kupovali by sme s otvorenými očami  .
            

Na tomto obrázku vidno ako vo výrobe nechali trčať kramličku , ktorá následne prederavila poťah na matraci na spanie. Predajca zamietol reklamáciu s tým, že si to zákazník spôsobil sám.

Kontakt : znalec.mihok@atlas.sk

Na tomto krátkom videu vidno ako z poťahovej látky na sedacej súprave vychádzajú biele vlákna. Predávajúci tvrdil že si to zákazník spôsobil sám a reklamáciu nechcel uznať. Až na základe znaleckého posudku uznal vadu na výrobku.

Kontakt : znalec.mihok@atlas.sk

Prosím Vás aby ste sa na mňa neobracali ohľadom vysedenia sedákov.

Znalec nábytok

Kontakt : znalec.mihok@atlas.sk

Partnerský odkaz: