Aj pri správnom užívaní kúpeného tovaru môže dôjsť ku rôznym závadám

Znalec v oblasti nábytku a bytových doplnkov

Menovaný za znalca v roku 2010

znalec.mihok@atlas.sk

     Vitajte na stránke Znalec nábytku Mihok.     
       Počas 10 ročného pôsobenia ako znalec som sa stretol s rôznymi prípadmi nespokojnosti zákazníkov so zakúpeným tovarom. Nie každú reklamáciu alebo žiadosť o pomoc s reklamáciou dokážem posúdiť.
      Veľa problémov si zákazníci spôsobia vlastne sami a to tým, že si kúpia výrobok ktorý pri nejakom  menej intenzívnejšom používaní môže spoľahlivo slúžiť aj niekoľko rokov ale pri častejšom vystavení námahe výrobok je odsúdený na zánik už počas záručnej doby.Na obrázku na pravo  sú skôr dizajnové stoličky ktoré v žiadnom prípade nemôže vydržať zaťaženie v intenzívnejšej prevádzke, pretože nie sú na to vôbec pripravené.   
    Preto aby sme predišli zbytočným starostiam s prípadnými reklamáciami je dobré uvedomiť si na aký účel chceme kúpiť daný výrobok a spýtať sa personálu v predajni, či mi na daný účel ten ktorý výrobok bude spoľahlivo slúžiť. Tu nemôžeme klamať sami seba a dúfať že daný výrobok je nezničiteľný.
       Častokrát sa stáva , že keď predavač sám od seba upozorní zákazníka na to že ten-ktorý tovar je síce dizajnový skvost ale z konštrukčného hľadiska  málo odolný, tak sa zákazník domnieva , že mu predavač tento tovar nechce z nejakého dôvodu predať a kúpi si ho v inej predajni.
             ,, Rozsah zodpovednosti predávajúceho za fyzickú kvalitu sa historicky vyvíjal. V rímskom práve za skryté vady a nedostatky predávajúci nezodpovedal , nezodpovedal ani za zjavné nedostatky , pretože kupujúci si mal kupovanú vec prezrieť , mal kupovať s  otvorenými očami  .´´ Citát : Rebro K.,Blaho P.:Rímske právo ,ISBN : 978-80-8078-352-5
Rímske právo-Rímske právne normy od roku 753 pred n.l.- do roku 565 nášho letopočtu .
V období 5 a 6 storočia nášho letopočtu boli v Rímskej ríši nepoctiví obchodníci a remeselníci vykázaní z mesta .
Súčasnosť :
        V súčasťnosti chráni spotrebiteľa Zákon o ochrane spotrebiteľa
        Častokrát by sme mali oveľa menej problémov , keby sme sa pri nákupe riadili princípmi rímskeho práva , a kupovali by sme s otvorenými očami  .
            
Výber

z dotazov

I.

Na obrázku vyššie vidno poškodený klzák na posteli ktorý prerazil aj dno postele a následne sa zlomila aj konštrukcia postele. Podľa zákazníka došlo ku poškodeniu počas bežnej prevádzky .Vzhľadom na rozsah celkového poškodenia to však nie je možné.

II.

Na obrázku vyššie bol zákazník presvedčený že kúpil nekvalitnú krivú komodu.Pritom si neuvedomil že komodu postavil na krivú podlahu v dôsledku čoho došlo k nesúmernosti jednotlivých dielov

Na tomto obrázku vidno ako vo výrobe nechali trčať kramličku , ktorá následne prederavila poťah na matraci na spanie. Predajca zamietol reklamáciu s tým, že si to zákazník spôsobil sám.

Kontakt : znalec.mihok@atlas.sk

    Častokrát sa stáva , že predajca nechce za žiadnu cenu uznať oprávnenú reklamáciu ,ktorá by sa dala s malými nákladmi odstrániť a výrobok dať do stavu , v akom by mal slúžiť ku spokojnosť zákazníka . Ale taktiež na strane  zákazníkov sa kde tu objaví niekto , kto sa snaží  zneužiť  zákon o Ochrane spotrebiteľa. 

    Z toho vyplýva , že sa často stáva , že sa niekde ocitá často v problémoch slušný zákazník , a niekde inde zase slušný predajca . Je otázka , či naše myslenie sa niekedy dostaneme do stavu , kedy sa takéto sporné situácie prestanú úplne vyskytovať.

Znalec nábytok

Kontakt : znalec.mihok@atlas.sk